Mediální služby

Plánování a nákup médií

Na základě stanovení cílové skupiny Vám vybereme a následně zrealizujeme reklamní prostor ve vybraných médiích, která budou nejvíce vyhovovat zadaným požadavkům.
Výběr médií probíhá na základě cílové skupiny zákazníka a jeho nabízeného sortimentu, či služeb. Díky media plánu kontrolujeme, aby realizované reklamy a celkový průběh kampaně byl bez komplikací a v požadované kvalitě.
Media plán vzniká podrobným rozvržením firemní prezentace v médiích, v reklamní praxi označuje časový rozvrh, v němž budou odvysílány televizní či rozhlasové spoty, otištěná inzerce a vyvěšena venkovní či online reklama, spolu s podrobným rozpisem jednotlivých médií a formátů, uvedením ukazatelů očekávaného reklamního zásahu, ceníkových cen, apod.; v praxi označuje časový a věcný rozvrh komunikačních aktivit směrem ke konkrétním médiím.

Tisková inzerce

Výběr titulů, formátů a nákup inzertního prostoru dle parametrů zadání, inzerce služeb a produktů,PR články, personální inzerce.
Zvolíte si (nebo Vám na základě našich zkušeností navrhneme) tisková periodika doma či v zahraničí a my vám zajistíme inzerci spolu s návrhem a cenovým rozpočtem.

Public Relations = PR

PR je soubor nástrojů sloužících ke komunikaci firmy s médii a dalšími cílovými skupinami, např. státními orgány, zákonodárci, akcionáři, prodejci apod., PR představuje méně nákladnou formu komunikace, jejíž účinek se posiluje, je-li časově a obsahově propojena se souběžnými reklamními či direktmarketingovými kampaněmi; PR je vhodné jak pro komunikace, tak pro podporu komunikace produktové, specifickými formami PR jsou krizové komunikace a lobbování.

Public Relations Vám pomůže:

  • přesvědčit
  • prodat
  • vzdělávat
  • podpořit určité jednání, činnost
  • stimulovat určitá přání
  • vzbudit uvědomění a vyvolat zájem
  • získat schválení a podporu nezávislé třetí strany
  • prosadit princip "AIDA"(awareness - podvědomí, interest - zájem, desce-ochota, action -akce)

Venkovní (outdoor) reklama

Outdoorové nosiče mají výhodu dlouhodobého a pravidelného působení. Zpravidla se instalují na minimálně dva týdny. Lidé, kteří okolo nich chodí jim jsou vystaveni dlouho a potkávají se s nimi třeba dvakrát denně. To tedy znamená vysokou četnost zásahu reklamním sdělením. Jelikož právě opakování je základem budování povědomí o značce, hodí se venkovní reklama pro budování povědomí o značce v širokých cílových skupinách. Další výhodou venkovní reklamy je bezesporu možnost kampaně plánovat i nakoupit jak celostátně, tak jen regionálně nebo dokonce místně. Tato reklama působí 24 hodin denně, sedm dní v týdnu = NEPŘETRŽITĚ.

 

Naše reklamní plochy

Aktuality

24. 6. 2024

PF 2021

» více

24. 6. 2024

Akční nabídka pronájmu ploch- od 01.07.2024 -28.07.2024

 
 
 od 01.07.2024 -28.07.2024

» více

24. 6. 2024

Last LISTOPAD 2018

 

Dne 24.10.2018. zahajujeme výprodej volných reklamních nosičů na měsíc LISTOPAD 2018!!

 

 

 

» více

28. 4. 2011

Nová prezentace

Zprovoznili jsme novou internetovou prezentaci.

» více

» archív aktualit